- °C
yahoo.weather.com yahoo.weather.com yahoo.weather.com
Hirdetés 1. (keres)
Keres
2012-02-28
Pályázat kiírása gazdasági igazgatói munkakör betöltésére
Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 22/B. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 7. §-a és a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet alapján

pályázatot hirdet

a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata gazdasági igazgató munkakör munkaviszony keretében történõ betöltésére.

A munkaviszony idõtartama: 5 év határozott idõ, 3 hónapos próbaidõ kikötésével
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás 5 év határozott idõre szól.
A munkavégzés helye: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Az Intézmény költségvetésének tervezése,a pénzellátással, gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a személyi juttatásokkal és a munkaerõ-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az elõírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatok ellenõrzésével kapcsolatos feladatok ellátása,az intézmény gazdasági területe jogszabályok szerint történõ mûködésének irányítása.

Munkabér és juttatások:
A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. tv. szerint, megegyezés alapján.

Pályázati feltételek: A pályázati eljárás részletes szabályait a 13/2002. (III. 28) EüM rendelet tartalmazza.
• SzakirányĂş felsõfokĂş iskolai vĂ©gzettsĂ©g vagy felsõfokĂş iskolai vĂ©gzettsĂ©g Ă©s emellett mĂ©rlegkĂ©pes könyvelõi vagy ezzel egyenĂ©rtĂ©kĂ» szakkĂ©pesĂ­tĂ©s
• A könyvviteli szolgáltatás körĂ©be tartozĂł feladatok ellátása tekintetĂ©ben szerepelnie kell a számvitelrõl szĂłlĂł 2000. Ă©vi C. törvĂ©ny (a továbbiakban:Szt.) 151. § (3) bekezdĂ©se szerinti nyilvántartásban, Ă©s rendelkeznie kell a tevĂ©kenysĂ©g ellátására jogosĂ­tĂł engedĂ©llyel.
• legalább 5 Ă©ves vezetõi gyakorlat (elõírt vezetõi gyakorlat alĂłl felmentĂ©st az intĂ©zeti vezetõ javaslatára a fenntartĂł adhat.)
• Vagyonnyilatkozat tĂ©teli eljárás lefolytatása
• BĂĽntetlen elõélet
• Magyar állampolgárság
• FelhasználĂł szintĂ» MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
• további munkaviszony, más vezetõi megbĂ­zás nem lĂ©tesĂ­thetõ, a tudományos, oktatĂłi illetve szerzõi jogi vĂ©delem alá esõ tevĂ©kenysĂ©g kivĂ©telĂ©vel
• összefĂ©rhetetlensĂ©g a Munka TörvĂ©nykönyvĂ©rõl szĂłlĂł 1992.Ă©vi XXII. törvĂ©ny 191§ szerint

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• vezetõi gyakorlat költsĂ©gvetĂ©si szerv gazdálkodási feladatainak ellátásában
• egĂ©szsĂ©gĂĽgyi intĂ©zmĂ©nynĂ©l szerzett tapasztalat
• államháztartási mĂ©rlegkĂ©pes könyvelõi kĂ©pesĂ­tĂ©s
• - eurĂłpai uniĂłs pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat
• - közbeszerzĂ©si eljárás bonyolĂ­tására vonatkozĂł gyakorlat, szakkĂ©pzettsĂ©g

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okiratok másolata (diploma, mérlegképes könyvelõi szakképesítés)
- részletes szakmai önéletrajz telefonos elérhetõséggel
- motivációs levél
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázat feltételeként elõírt vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat, költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat igazolása
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul
- a 2007.évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat
- A munka törvénykönyvérõl szóló 1992.évi XXII.törvény191§-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2012. november 15

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot egy pĂ©ldányban a „Gazdasági igazgatĂłi pályázat XVI. KerĂĽlet Kertvárosi EgĂ©szsĂ©gĂĽgyi Szolgálata „- megjelölĂ©ssel az IntĂ©zmĂ©ny igazgatĂłi titkárságára (1162.Budapest Tekla u 2/c) kell benyĂşjtani az EgĂ©szsĂ©gĂĽgyi Közlöny megjelenĂ©sĂ©tõl számĂ­tott 15. napig, 2012. oktĂłber 18-ig.
A pályázat kiírója hiánypótlási lehetõséget nem biztosít.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokrĂłl –a Budapest Fõváros XVI. kerĂĽlet Ă–nkormányzatának Polgármestere által felkĂ©rt eseti bizottság vĂ©lemĂ©nyezĂ©sĂ©t követõen- a polgármester dönt, Ă©s bĂ­zza meg a XVI. KerĂĽlet Kertvárosi EgĂ©szsĂ©gĂĽgyi Szolgálata gazdasági vezetõjĂ©t.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Egészségügyi Közlöny 2012. október 3.
Budapest Fõváros XVI. kerület Önkormányzat és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának honlapja: 2012. október 8 .

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szakrendelo16.hu honlapon szerezhet.

A pályázati felhívás közzétevõje a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati felhívás a munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
2012-10-12
  Régebbi hirdetések!
Amennyiben hirdetését meg szeretné jelentetni az oldalunkon, kérjük az alábbiakban küldje el titkárságunk részére.
Adja meg a nevét:
Adja meg az email címét:
 
Irja meg üzenetét:
igen
Partnereink (linkcsere)
 
 
2009. nyarán alakította meg a Magyar Kórházak és Rendelő- intézetek Szövetségét a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és több - az egészségügyben és az egészségügyért dolgozó - magán- személy. Az alapítók megelégel- ték, hogy az addig működő szer- vezetek az egészségügyben dol- gozók és betegeik érdekeinek kép- viselete helyett megszorító intéz- kedések végrehajtásához asz- szisztáltak, felhatalmazás nélkül tárgyaltak a források elvonásáról a szociál-liberális kormányzattal, illetőleg az egészségügyi intéz- mények működőképességét már- már ellehetetlenítő forrás elvonást még elő is segítették.
Levelezési cím:
1192 Budapest,
Kapisztrán utca 5./1.

E-mail címek:
titkarsag@egeszsegugyert.hu
info@egeszsegugyert.hu
balatonpeter@egeszsegugyert.hu
pusztaidezso@egeszsegugyert.hu
 
 

Feliratkozás a hírlevélre

 
Név:*
E-mail:*
Figyelmesen elolvastam és elfogadom
az Adatvédelmi tájékoztatót!
Elfogad:* igen
„a hírlevél feliratkozással hozzájárul, hogy az egeszsegugyert.hu weboldal a felhasználó adatait (név és e-mail cím) a fenti célból kezelje”.
* Kötelező kitölteni
 
© 2009 -2021 egeszsegugyert.hu Minden jog fenntartva.  
Kórházkereső | Impresszum | Admin | A Szövetséggel kapcsolatos korábbi hírek, események
  Készítette: szotsbence.hu